Nabil Cyclist

A Teacher, A Cyclist, A Runner

PdPR Bahasa Inggeris Tahun 6 (29/7/2021)

Sebelum memulakan PdPR, isi kehadiran sesi pembelajaran anda di sini dengan klik link di bawah: https://forms.gle/XYCKpazc3vPq15Mx9Subject: English

Date: 29 JULY 2021 (THURSDAY)

Classes: 6UUM, 6UM, 6UKM

Topic: A Ringgit Saved A Ringgit Earned

Skill: Grammar

Instructions:

1. Watch a short video about simple and compound sentences.

*https://www.youtube.com/watch?v=5o1Qg_zTyaw

Simple sentence = ayat ringkas yang mengandungi 1 idea yang lengkap.

Compound sentence = ayat gabungan 2 simple sentences menggunakan conjunction (and,but,or,so, yet)

.

2. Write compound sentences from two simple sentences given by using (and, but, or, so, yet)

REMEMBER !!

We join two simple sentences together to form a compound sentence using conjunctions (and, or, but, so)

and = dan (menggabungkan 2 ayat yang sama idea)

but = tetapi (menggabungkan 2 ayat yang belawanan idea)

or = atau (menggabungkan 2 ayat untuk menyatakan pilihan)

so = jadi/oleh itu (menggabungkan 2 ayat untuk menyatakan kesan)

yet = tetapi (menggabungkan 2 ayat yang belawanan idea)

.

Example:

1.

a. Asin walks to school every day. (Simple sentence)

b. Lee Ann walks to school every day. (Simple sentence)

Asin and Lee Ann walk to school every day. (Compound sentence)

.

3. Type all the compound sentences (2,3, 4) in the Google Form provided.

.