Nabil Cyclist

A Teacher, A Cyclist, A Runner

PdPR Bahasa Inggeris Tahun 6 (19/8/2021)

Kehadiran murid bagi sesi PdPR hari ini adalah dengan cara melengkapkan dan menghantar Latihan Google Form di akhir sesi.Subject: English

Date: 19 AUGUST 2021 (THURSDAY)

Classes: 6UUM, 6UM, 6UKM

Topic: The Obedient Son

Skill: Writing

Instructions:

1. Watch a video about story plot structure (struktur plot cerita).

https://www.youtube.com/watch?v=NpWHZJZQDSE

Sebuah cerita yang ditulis dengan baik harus mempunyai semua unsur berikut:

Plot = siri perjalanan kejadian di dalam sesebuah cerita mengikut susunan

Exposition = permulaan / pengenalan cerita

Rising Action = waktu di mana watak-watak mula menghadapi cabaran / konflik

Climax = kemuncak cerita / bahagian paling menarik cerita

Falling Action = waktu di mana masalah / konflik mulai reda atau selesai

Resolution = penutup / kesudahan cerita

.

2. Study more notes below about story plot structure.

3. Label the story events below according to the correct sequence (Exposition / Rising Action / Climax / Falling Action / Resolution). Type the answers in the Google Form provided.

.