Nabil Cyclist

A Teacher, A Cyclist, A Runner

PdPR Bahasa Inggeris Tahun 6 (23/8/2021)

Kehadiran murid bagi sesi PdPR hari ini adalah dengan cara melengkapkan dan menghantar Latihan Google Form di akhir sesi.Subject: English

Date: 23 AUGUST 2021 (ISNIN)

Classes: 6UUM, 6UM, 6UKM

Topic: Go Green (Revision)

Skill: Reading

Instructions:

1. Watch a video about The Water Cycle. Learn how rainwater is produced.

https://www.youtube.com/watch?v=ncORPosDrjI

2. Read the article below about rainwater cycle.

Important words:

1. cycle = kitaran

2. solid = kukuh

3. vapor = wap air

4. heat = haba

5. melt = mencair

6. gather = berkumpul

7. warm = memanaskan

.8. constantly = berterusan

9. in motion = dalam kitaran / pergerakan

.

3. Choose the correct meaning of the selected words by using contextual clues in the article. Type your answers in the Google Form provided.

Mencari maksud sesuatu perkataan melalui contextual clues ialah dengan cara memahami ayat yang mengandungi perkataan tersebut, ayat sebelum dan ayat selepasnya (tanpa menggunakan kamus).

.

.