Nabil Cyclist

A Teacher, A Cyclist, A Runner

PdPR Bahasa Inggeris Tahun 6 (1/9/2021)

Kehadiran murid bagi sesi PdPR hari ini adalah dengan cara melengkapkan dan menghantar Latihan Google Form di akhir sesi.Subject: English

Date: 1 SEPTEMBER 2021 (WEDNESDAY)

Classes: 6UUM, 6UM, 6UKM

Topic: Go Green (Revision)

Skill: Grammar

Instructions:

1. Watch a video about Object Pronouns.

*https://www.youtube.com/watch?v=BM_c3cqEF8U

Object pronoun adalah kata ganti nama yang menjadi objek menerima tindakan dari subjek di dalam ayat. Kedudukannya adalah selepas verb atau preposition.

.

2. Read the sentences. Choose the correct object pronoun for the underlined words. Type your answers in the Google Form provided.

.