Nabil Cyclist

A Teacher, A Cyclist, A Runner

PdPR Bahasa Inggeris Tahun 6 (3/9/2021)

Kehadiran murid bagi sesi PdPR hari ini adalah dengan cara melengkapkan dan menghantar Latihan Google Form di akhir sesi.Subject: English

Date: 3 SEPTEMBER 2021 (FRIDAY)

Classes: 6UUM, 6UM, 6UKM

Topic: Go Green (Revision)

Skill: Grammar

Instructions:

1. Watch a video about Possesive Pronouns.

*https://www.youtube.com/watch?v=BM_c3cqEF8U

2. Read more notes about Possesive Pronouns.

Possesive pronoun adalah kata ganti nama yang menunjukkan bahawa sesuatu barang itu kepunyaan seseorang. Kedudukannya selalu di akhir ayat.

.

3. Read the sentences. Choose the correct possesive pronouns. Type your answers in the Google Form provided.

theirs / his / yours / hers / ours / mine

.